Svojevrstan Blog prije svega!

TripleClicks – Gateway

Ova web stranica – gateway je napravljena u Bootstrap-u. Bootstrap je skup alata (kreiranih u CSS-u i JavaScript-u) koji omogućava brzu i kvalitetnu izradu web stranica. Bootstrap je narastao u vrlo ozbiljan i zreo framework – osnovu i kostur brojnih web stranica na modernom internetu. Omogućio je vrlo brzu izradu širokog spektra najrazličitijih elemenata web stranice. Razvijen je od strane Twitter-a.
Bootstrap je, dakle, kolekcija razvijenih CSS i JavaScript alata. Također je sastavljen od modula, što omogućava njegovu lakšu „nadogranju“ i upotrebu sa različitim modulima koje izrađuju nezavisni developeri.

Web stranica Tripleclicks

Ova web stranica je napravljena u sklopu Tripleclicks projekta – koji predstavlja jedan od vodećih i najvećih e-commerce stranica, tu se može naći za svakoga ponešto velika on-line trgovina s hijerarhijom članstva gdje se kroz e-commerce programe zarađuju provizije. Zanimljiv E-commerce program.